Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
...
 
 
 Link naar:
 
 
 
 
  
 Naar:
   
 
   
 
 
Naar:
 
For the wedding of the Lamb has come!
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Laatste reacties
Bride of Christ!

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

 

 

Jezus’ bruid bereidt zich voor op haar bruiloft

 

Het beeld van een bruid die zich voorbereidt voor haar bruidegom wordt in de Bijbel gebruikt als voorbeeld voor de relatie tussen Jezus en zijn gemeente. Tijdens een bijeenkomst in Oslo op 21 Maart 2010, legt Kåre J. Smith uit wat deze voorbereidingen inhouden voor een christen.

Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. (Op. 19:7-8)

Die trouwjurk moet je dus zelf aantrekken!

Smith leest daarna uit Efeziërs 2 vers 10. "Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” “Verlossing is een geschenk”, zegt Smith, waarna hij verklaart dat God op dezelfde manier de mensen nog een geschenk geeft: de mogelijkheid om te worden gevormd. Maar je kiest zelf of je dat geschenk wil aanvaarden. Dit geschenk is de mogelijkheid om met de hulp van God de werken uit te voeren die God heeft voorbereid. Door deze daden te doen trekt de bruid haar bruidskleding aan. “Die moet je dus zelf aantrekken”, legt Smith uit.

Kåre J. Smith neemt de apostel Paulus als voorbeeld voor hoe iemand dat deed wat God voor hem had voorbereid. “Het is niet waarschijnlijk dat deze werken Paulus altijd even goed uitkwamen als hij keek naar zijn eigen behoeftes. Maar hij deed wat hij op zijn pad tegen kwam en hij kwam daardoor in veel lijden. Hij werd gegeseld, hij kwam in de gevangenis, hij leed honger, er waren vele moeilijke situaties. Maar hij was gelukkig en blij omdat hij dit kon doen voor Jezus!” Smith gaat verder met het voorbeeld van Demas, die op eenzelfde manier als Paulus ook een taak van God krijgt. “Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten”, leest Kåre J. Smith uit 2 Tim. 4:10. Hij vertelt dat Demas daarom niet volledig uitvoerde wat God voor hem had klaar gelegd. “Hij verloor hiermee de verlossing die God voor hem uitgedacht had”, spreekt Smith met ernst.

Maar ik merk dat het tegen mijn eigen vlees in gaat. Dan moet ik mijn kruis opnemen en mijzelf vernederen.

“Er zijn veel verschillende taken en God heeft voor ons een ‘veelvuldige genade’.” Kare J. Smith verduidelijkt dit door uit te leggen dat als jij rechtvaardig bent in alles wat jij ontmoet in je dagelijkse leven, dan word je gevormd. “Maar ik merk dat het tegen mijn eigen vlees in gaat. Dan moet ik mijn kruis opnemen en mijzelf vernederen, als ik Jezus wil blijven volgen in de werken die Hij voor mij heeft voorbereid. Daardoor kan ik Jezus’ bruid worden”!

Smith sluit af met de wens: “Moge God zijn gemeente zegenen. Laten we leven door deze genade, zodat er door die genade van God iets kan veranderen in ons”.

 

Geschreven door:  Ruben Ellefsen  zondag 30 december 2012

 

Reacties

 

 

 

 

 

De bruidegom die instaat voor zijn bruid

Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Genesis 3:6


Adam deed niet wat Jezus wel zou doen. Hij stond niet in voor zijn vrouw. De liefde had bij hem niet de overhand. Maar God zou blijven uitzien naar mensen met die kwaliteit.   Door heel de Bijbel heen zie je hoe God zoekt naar mensen die voor anderen in willen staan. Noach voor zijn gezin. Abraham voor veel volken. Job voor zijn vrienden. Mozes voor de Israëlieten. David voor zijn land. Hij herkent in die mensen het hart van Jezus, die met zijn leven in zou staan voor alle mensen. Maar Adam was er niet zo een. Hij sprong niet voor Eva op de bres toen Satan haar op een verkeerd idee bracht (Gen. 3:1-12).
Uiteindelijk heeft niemand de kwaliteit om volledig in te staan voor anderen, behalve Jezus. Omdat Hij zonder zonde is, heeft Hij het recht om op te komen voor alle zondige mensen (Jes. 53:9-10, Heb. 4:15). Hij heeft dat recht ook ten volle benut toen Hij zijn leven ruilde voor ons. Waarin Adam faalde, daarin slaagde Jezus. In Openbaring kun je dan ook de climax van die romance tussen Jezus en zijn bruid meebeleven. Hoor hoe de bruiloft met veel lawaai wordt uitgeroepen:
‘Halleluja! De bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar! Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen!’ (Op. 19:7).
Eerder kun je lezen dat die bruid op dit moment inderdaad zuiver en stralend voor haar bruidegom wordt bewaart. Jezus staat honderd procent in voor zijn gemeente:
Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn beloften gestand (1 Tess. 5:23).

Willem de Vink

 


Reacties

 

 

 

 

 

Bruid van Jezus

Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Johannes 17:6b
Midden in de wereldgeschiedenis speelt zich een romance af van goddelijke omvang. God de Vader schenkt zijn Zoon een bruid. Gods volk, de gemeente die God toebehoort, wordt aan Jezus gegeven.

Jezus heeft met zijn kruisdood alle mensen opgeëist voor God. Mensen die voor Hem kiezen en hun plaats in Hem vinden, biedt Hij heilig en zuiver aan de Vader aan. Met het verzoek te mogen trouwen. En God gaat daarop in, omdat Hij deze bruid helemaal kan aanvaarden. Jezus heeft ervoor gezorgd dat Hij zijn bruid zuiver en heilig aan de Vader kon aanbieden, om haar helemaal goedgekeurd (gerechtvaardigd) terug te krijgen.
In Johannes 17 kun je hierover een intiem gesprek volgen. De Zoon heeft zich geheiligd voor zijn bruid en zijn bruid geheiligd voor zichzelf. ‘Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn’ (vers 19).
Het gaat om een bruid die er eeuwig voor haar Bruidegom zal zijn. ‘Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken,’ zegt Jezus (vers 2).
Deze mensen, zijn gemeente, heeft Hij met zijn Vader laten kennismaken: ‘Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt’. Vervolgens heeft God als Vader zijn naam aan deze mensen verbonden en als bruid teruggeven aan Jezus. ‘Zij waren van u,’ zegt Jezus, ‘maar u hebt hen aan mij gegeven’. Het zijn de mensen die God op zijn Woord geloven: ‘Ze hebben uw woord bewaard’ (vers 6).
Jezus bidt dat er een heilige eenheid zal zijn tussen de Vader, Hem en hen. ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn’ (vers 21). Het is zijn gebed om een bruiloft.
God de Vader brengt de hemelse liefde terug op aarde. Hij verhoort het gebed van zijn Zoon en verbindt ons als bruid met Jezus en met elkaar.
Tip – De gemeente weleens met die ogen bekeken? God doet niet anders!

 

  door Willem de Vink

 

 photo peopleflower000259vipics.jpg

 

 

 

 
Reacties

 

 

 Romantic photo r130.gif

   

Jezus wil het beste voor Zijn bruid

 

Het moet het hart van de Heer breken wanneer we twijfelen aan Zijn kunnen en verlangen om het beste voor ons te doen! De Bijbel vertelt ons heel duidelijk hoe de Heer op een prachtige en uiterst nauwgezette manier Hij Ruth verzorgde. Ruth verklaarde aan God haar liefde en vertelde aan Naomi, haar schoonmoeder: “uw volk is mijn volk en uw God is mijn God” (Ruth 1:16)

 

God hield van Ruth en opende iedere deur voor haar. Ze was arm en moest werken op de velden, maar de Schrift zegt “bij geval trof zij het stuk land van Boaz” (Ruth 2:3). Het bestaat niet dat dit “zomaar gebeurde”, het was door toedoen van de Heer want Hij wist wat het beste was voor Ruth!

Ruth hield simpelweg van de Heer – ze legde al haar vertrouwen op Hem – en God had een rijke man voor haar voorbereid om haar echtgenoot te worden! Boaz zag Ruth in de velden en zag ogenblikkelijk “Zij is anders, compleet anders”, zijn hart werd gevangen!

Wat een liefdesverhaal en wat een ongelooflijke omstandigheden waar dit allemaal in plaatsvond. Ruth trouwde met deze godvruchtige man, en als de Heer dat doet voor Ruth zal Hij dit dan ook niet doen voor Zijn eigen bruid, in iedere omstandigheid?

We hebben Iemand die rijker en machtiger is als Boaz. Hij bezit een kudde die een gebied van wel duizend heuvels beslaat. Hij weet alles en kan alles en Hij houd van Zijn bruid! Ja, de Heer werkt alles ten goede voor u uit in uw leven. En Hij vind hier veel vreugde in.

Zelfs in lijden en beproevingen ontvangt iedere geliefde van Jezus Zijn volledige aandacht! Maar triest genoeg vinden we hier geen rust in. We twijfelen of Hij wel ten alle tijde aan het werk is, om alles te doen meewerken ten goede.

Geliefden, er is niets dat Zijn hart nog erger kan breken! Paulus beschrijft de bruid van Christus als een glorieuze gemeente zonder vlek of rimpel (Efeziërs 5:27). “Rimpel” betekent hier een rimpel zoals op iemands gezicht – een gerimpelde wenkbrouw. Dit spreekt over zorgen en piekeren en Paulus zegt dat Jezus’ bruid geen enkele rimpel van zorg op haar gezicht heeft.

De bruid van Christus rust in Zijn liefde. Ze is ervan overtuigd dat Hij weet waar ze is, hoe ze zich voelt, waar ze doorheen gaat en wat het beste is voor haar. Zijn liefde voor haar schenkt haar vrede en rust. Ze weet dat Hij niets zal toestaan dat haar van Hem zal afsnijden of haar zal pijnigen. Hij zal haar bewaren omdat Hij heeft gezegd “Zij behoort mij toe!”.

David Wilkerson

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus wil het beste voor Zijn bruid

 

Het moet het hart van de Heer breken wanneer we twijfelen aan Zijn kunnen en verlangen om het beste voor ons te doen! De Bijbel vertelt ons heel duidelijk hoe de Heer op een prachtige en uiterst nauwgezette manier Hij Ruth verzorgde. Ruth verklaarde aan God haar liefde en vertelde aan Naomi, haar schoonmoeder: “uw volk is mijn volk en uw God is mijn God” (Ruth 1:16)

 

God hield van Ruth en opende iedere deur voor haar. Ze was arm en moest werken op de velden, maar de Schrift zegt “bij geval trof zij het stuk land van Boaz” (Ruth 2:3). Het bestaat niet dat dit “zomaar gebeurde”, het was door toedoen van de Heer want Hij wist wat het beste was voor Ruth!

Ruth hield simpelweg van de Heer – ze legde al haar vertrouwen op Hem – en God had een rijke man voor haar voorbereid om haar echtgenoot te worden! Boaz zag Ruth in de velden en zag ogenblikkelijk “Zij is anders, compleet anders”, zijn hart werd gevangen!

Wat een liefdesverhaal en wat een ongelooflijke omstandigheden waar dit allemaal in plaatsvond. Ruth trouwde met deze godvruchtige man, en als de Heer dat doet voor Ruth zal Hij dit dan ook niet doen voor Zijn eigen bruid, in iedere omstandigheid?

We hebben Iemand die rijker en machtiger is als Boaz. Hij bezit een kudde die een gebied van wel duizend heuvels beslaat. Hij weet alles en kan alles en Hij houd van Zijn bruid! Ja, de Heer werkt alles ten goede voor u uit in uw leven. En Hij vind hier veel vreugde in.

David Wilkerson

Zelfs in lijden en beproevingen ontvangt iedere geliefde van Jezus Zijn volledige aandacht! Maar triest genoeg vinden we hier geen rust in. We twijfelen of Hij wel ten alle tijde aan het werk is, om alles te doen meewerken ten goede.

Geliefden, er is niets dat Zijn hart nog erger kan breken! Paulus beschrijft de bruid van Christus als een glorieuze gemeente zonder vlek of rimpel (Efeziërs 5:27). “Rimpel” betekent hier een rimpel zoals op iemands gezicht – een gerimpelde wenkbrouw. Dit spreekt over zorgen en piekeren en Paulus zegt dat Jezus’ bruid geen enkele rimpel van zorg op haar gezicht heeft.

De bruid van Christus rust in Zijn liefde. Ze is ervan overtuigd dat Hij weet waar ze is, hoe ze zich voelt, waar ze doorheen gaat en wat het beste is voor haar. Zijn liefde voor haar schenkt haar vrede en rust. Ze weet dat Hij niets zal toestaan dat haar van Hem zal afsnijden of haar zal pijnigen. Hij zal haar bewaren omdat Hij heeft gezegd “Zij behoort mij toe!”.

Reacties

 

 

 

“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven,

en Hem de heerlijkheid geven;

want de bruiloft des Lams is gekomen,

en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.”

 

(Openb. 19 : 7)

 

 

 

Reacties

 

 

De bruidegom is vertrokken uit z'n Vaders Huis

Hij heeft alles verlaten voor jou

Zijn geliefde bruid.


De gasten zijn uitgenodigd

het eten staat al klaar

de muziek speelt een liefdeslied

je bent welkom daar.


Hij wacht alleen op jou

Zijn geliefde bruid

Hij wil jou Thuis brengen in Zijn Vaders Huis.


Alles mag je los laten

heden, toekomst en verleden

en je met huid en haar aan Hem overgeven.


Het kan niet naast elkaar blijven bestaan

het nieuwe en het oude

er ontstaat alleen nieuw leven als je niets meer vast wilt houden.
Geef aan Zijn roep gehoor trek je bruiloftskleed maar aan

Hij heeft het zelf voor jou gemaakt het zal je prachtig staan.


Het feest kan pas beginnen als er niemand meer ontbreekt

en ook jij jouw leven aan Hem overgeeft.

 
 
@Cobi van der Hoeven
 


Reacties
 
 
 
 
 
 
Het feit dat Israël in Gods genade hersteld werd, wordt ook zichtbaar in het beeld van de huwelijksrelatie. Het is alsof Israël, door het verbond dat werd gesloten op de Sinaï, getrouwd was met Jahweh. Maar de huwelijksrelatie werd verbroken door hun ontrouw en overspel. Gelukkig vinden we in de boeken van de profeten ook het herstel van die relatie terug. We lezen enkele gedeelten waarmee een prachtige waarheid naar voren komt. In Hosea 2:18-19 zegt de Heer tegen Israël:
Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.
Dit is een beeld van het herstel van de huwelijksrelatie tussen de Heer en zijn volk. Verder staat er een prachtig gedeelte in Jesaja 61:10:
Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
En dan opnieuw een belofte aan Israël, als land en aan Israël als volk, in Jesaja 62:4-5:
Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.
Dus herstel van gerechtigheid brengt tevens herstel van die huwelijksrelatie. De Heer kan opnieuw trouwen met zijn volk, want er is boete gedaan voor haar zonden en zij is bekleed met de mantel van zijn gerechtigheid.
Ook de profeet Jeremia brengt dit prachtig naar voren. In Jeremia 23 lazen we het gedeelte waarin staat ‘Zijn naam zal zijn ‘De HEER is onze gerechtigheid’, maar nu kijken we naar Jeremia 33, daar zien we de andere kant van het verhaal:
Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, (eerder gaf ik al aan dat dit altijd de Messias is) die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid.”
Is dit geen prachtig beeld! Zie je de betekenis hiervan? De naam van de stad zal zijn: de Heer is onze gerechtigheid. Wanneer Hij zijn volk tot zich neemt in gerechtigheid en wanneer zijn volk opnieuw zijn bruid wordt, dan krijgt de bruid de naam van de bruidegom, net zoals bij een huwelijk gebruikelijk is. Wanneer wij één zijn met Hem, dan wordt ònze naam: De Heer is onze gerechtigheid. We zijn bekleed met zijn gerechtigheid. We worden met Hem geïdentificeerd. Niet langer zijn we afhankelijk van onze eigen inspanningen en worstelingen. We worden niet langer teruggehouden door ons falen en onze zonde. We zijn overgegaan in een nieuwe relatie met God, een persoonlijke relatie, waarin de Heer zelf zijn naam op ons legt: Hij is onze gerechtigheid.
Heer, te midden van een wereld die verdrinkt in verbroken huwelijksverbonden, blijft Uw verbondstrouw altijd gelden. We bidden voor uw bescherming over de huwelijken, die midden in deze wereld zo’n belangrijk beeld zijn van uw verbondstrouw aan ons. En laat ons nooit vallen in ontrouw aan U, maar leven naar de naam die U op ons heeft gelegd: gerechtigheid in Jezus Christus.
 
Bron: Dagelijkse Overdenkingen (DPM)
 


Reacties

 

Bride of Christ Prayer

  

Father in the name of Jesus Christ, I pray that You would help me to live a Godly life as your bride – a life that is holy, sanctified and set aside for Your purpose, and prepared for Your good work. Vader in de naam van Jezus Christus, bid ik dat U zou me helpen om een ​​godvruchtig leven als uw bruid te leven - een leven dat is heilig, geheiligd en gereserveerd voor uw doel, en voorbereid voor je goede werk.

I confess Your word, that as your bride, my life is crucified with Christ, and in Christ I live; yet it's not I that live, but it's Christ that lives in and through me; and the life which I now live in the flesh as your bride, I live it by faith, power and strength of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ik beken uw woord, dat als uw bruid, mijn leven is met Christus gekruisigd, en in Christus leef ik, maar toch het is niet ik die live, maar het is Christus die leeft in en door mij, en het leven dat ik nu in het vlees als uw bruid, leef ik door het geloof, macht en kracht van de Zoon van God die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij.

Father, You did not leave us alone, You have sent us the Holy Spirit to be our Helper. Vader, U ons niet met rust laten, U stuurde ons de Heilige Geest om onze Helper zijn. I pray therefore, that You would fellowship with me daily through the Holy Spirit. Ik bid dan ook, dat u gemeenschap met me dagelijks door de Heilige Geest.

I pray that while I am single, may You be the One to whom I am married. Ik bid dat terwijl ik een ben, kan je de ene aan wie ik ben getrouwd. Lord, when I get lonely, may You, through the Holy Spirit, be the One who comforts my heart. Heer, als ik eenzaam krijgt, kunt u, door de Heilige Geest, degene zijn die troost mijn hart. May You be unto me as a close friend that sticks closer than any brother. Moge u mij als een goede vriend die dichter dan een broer steekt. When I need someone to talk to, may I also find comfort, as well as pleasure in talking to You. Als ik iemand om mee te praten nodig hebben, kan ik ook comfort, maar ook plezier in je te praten. And as I talk to You, may You speak continually back to my heart, and may You be my daily companion who keeps me company, as You walk with me each and every day. En als ik met je praten, kunt u terug voortdurend spreken mijn hart, en kan je mijn dagelijkse metgezel, die houdt me gezelschap, als je loopt met mij elke dag.

I pray that You would give me Godly friends and acquaintances that will be an encouragement to me to live for, love and serve You with all of my heart, soul, strength, and might. Ik bid dat U zou me Goddelijke vrienden en kennissen die een aanmoediging voor mij om voor te leven, liefhebben en dienen U met heel mijn hart, ziel, kracht, en macht. And, keep me away from those who would draw my heart away from You and draw me into idleness, worldliness, or ungodly situations or relationships. En, hou mij op weg van degenen die mijn hart weg te trekken van U en trek me in ledigheid, wereldgelijkvormigheid, of goddeloze situaties of relaties.

I pray that You would help me to keep watch of the evil one in my life. Ik bid dat U mij zou helpen bij het horloge van de boze te houden in mijn leven. Father, as your bride, help me not to be drawn or lured into sexual temptation, and keep me from falling into fornication, adultery or any other sexual sin, immorality or perversion. Vader, als uw bruid, help mij niet op te stellen of verleiden tot seksuele verleiding, en hou me op van het vallen in ontucht, overspel of andere seksuele zonde, immoraliteit of perversie.

By the power and strength of the Holy Spirit, I pray that You would also keep me from each and every satanic spirit of seduction. Door de kracht en de kracht van de Heilige Geest, ik bid dat U ook mij zou houden van elke satanische geest van de verleiding. May You help me to flee youthful lust, keep me from compromising situations, and help me to avoid the very appearance of evil. Kan U mij helpen om jeugdige lust vluchten, me te houden van compromitterende situaties, en mij helpen om de zeer schijn van kwaad vermijden.

Father, help me to not allow the devil to conform my mind to see the single Christian life as one that is boring, incomplete or unfulfilling. Vader, help mij om niet toe dat de duivel in mijn ogen voldoen aan een enkele christen leven te zien als een, die is saai, onvolledig of onbevredigend. I pray that through Christ Jesus, You help me to see my life as joyous, exciting and fully complete. Ik bid dat door Christus Jezus, U me helpen om mijn leven te zien als vrolijke, spannende en geheel compleet. I pray that You would fill every empty and lonely place of my heart with excitement in You and Your work. Ik bid dat U zou elke lege en eenzame plaats van mijn hart van opwinding in u en uw werk te vullen. And may You always be the center of my joy, as You strengthen and renew my heart in You each and every day. En mag U altijd het centrum van mijn vreugde, als U te versterken en te vernieuwen mijn hart in U elke dag.

I pray that You would help me to be continually occupied doing Your work and Your will. Ik bid dat U me zou helpen te zijn voortdurend bezig het doen van uw werk en uw wil. Help me not to allow my mind to be consumed with the desire or want for a mate, but rather, consumed with You, Your Word, doing Your will, and pleasing You. Help me niet toe te staan ​​mijn gedachten drink je met het verlangen of de wil voor een partner, maar eerder, verteerd door U, Uw Woord, het doen van uw wil en behagen u. And help me to keep my eyes, as well as my heart and mind stayed upon You. En help mij om mijn ogen te houden, maar ook mijn hart en geest bleef op u.

I thank You, Lord, that my heart safely rests in You, Your provisions and Your loving arms of care. Ik dank U, Heer, dat mijn hart veilig rust in u, uw bepalingen en Uw liefdevolle armen van de zorg. And may You continually be all of my fulfillment, my desire and completeness. En kan je voortdurend zijn al mijn vervulling, mijn verlangen en volledigheid.

In the name of Jesus Christ, as your bride, I pray, AMEN. In de naam van Jezus Christus, als uw bruid, ik bid, AMEN.

Source:Shannon Mdeitz

 
Lees meer...
 
 
 
 
De bruid van Christus

De bruid van Christus wacht
Fearless en trouw ...
Zijn oneindige genade ...

Zie, de man van smarten, de prins van de vrede ...
Ziet almachtige God, de koning der koningen ...

Zie het mysterie, zullen wij niet ontslapen,
Maar wij zullen allen veranderd worden in een moment ...
Want de bazuin zal klinken en de doden opgewekt heeft,
Onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden ...
 

Voor deze bederfelijke aard moet
Doe de onvergankelijke ...
En dit sterfelijke natuur moet
Onsterfelijkheid aandoen ...

Want de Heere Zelf zal neerdalen uit de hemel,
De doden in Christus zullen opstaan ​​...
En wij, die levend overgebleven zijn,
Worden ingehaald met hen in de wolken
Om de Heere tegemoet in de lucht ...

En zullen wij altijd met de Heer ... eeuwig ...

van Tina
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl